مشاريع ا

http://www.ar.atrinaco.com/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

مشاريع

 

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

طراح و مشاورعالی BMS بانک انصار در پروژه های کل کشور

کارفرما :بانک انصار

مشاور عالی BMS معاونت عمرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان تابعه

دانشگاه علوم پزشکی ایران

مشاور عالی مدیریت طرح در حوزه BMS  در پروژه ایران مال

کارفرما:ارکان ارزشی

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

طراحی و اجرای سیستم BMS ساختمان مرکزی بانک خاورمیانه

کارفرما: بانک خاورمیانه- (مشاور گنو)

طراحی و اجرای سیستم BMS ساختمان مرکزی نظام مهندسی هرمزگان

کارفرما: نظام مهندسی هرمزگان

طراحی و اجرای سیستم BMS مجموعه تجاری تفریحی آجودانیه

کارفرما: شرکت ثامن سازه عرش

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

طراحی و اجرای سیستم BMS مجموعه ورزشی – اقامتی هتل خرمشاد- اصفهان

کارفرما : جناب آقای فتاحی

طراحی سیستم BMS کلینیک فوق تخصصی بیماران سرطانی باران تهران

کارفرما : بخش خصوصی

طراحی سیستم BMS مجموعه اداری ونک – تهران

کارفرما : بخش خصوصی

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

طراحی سیستم BMS مجموعه آموزشی امام صادق - تهران

کارفرما:بخش خصوصی

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی مجتمع مسکونی یکصد واحدی پردیسان – تهران

کارفرما : شرکت ثامن سازه عرش

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی پنت هاوس زعفرانیه

کارفرما : شرکت مهندسین مشاور آتی طرح

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون مجموعه ویلاهای نوشهر

کارفرما : شرکت کارا سازه متین

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون مجتمع مسکونی دروس

کارفرما : جناب آقای مهندس عبدالباقی

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون مجتمع مسکونی ونک

کارفرما : جناب آقای مهندس منصوری

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون مجتمع مسکونی اندرزگو

کارفرما : جناب آقای فروید

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی ویلای ایران زمین- تهران

کارفرما : جناب آقای مهندس حسنوند

طراحی و اجرای زیر ساخت شبکه و سیستم اتوماسیون خانگی پروژه تجاری – اداری ساسان ولنجک

کارفرما : جناب آقای مهندس صدری

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی پنت هاوس نیاوران

کارفرما : جناب آقای مهندس مقدم

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی ویلای نیاوران

کارفرما : جناب آقای مهندس علاالدین

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی نمایشگاه مرکزی خانه و آشپزخانه

کارفرما : جناب آقای مهندس مستاجران

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی پنت هاوس کامرانیه

کارفرما : جناب آقای مهندس خاضعی

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی ویلای نیاوران

کارفرما : جناب آقای مهندس عباسی

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی مجتمع اداری شیخ بهایی

کارفرما : جناب آقای مهندس اسدی

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی مجتمع مسکونی ولنجک

کارفرما : جناب آقای بختیاری

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی مجتمع مسکونی پیوند سعادت آباد

کارفرما : جناب آقای مهندس رضوی

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی مجتمع مسکونی پونک

جناب آقای تصدیقی

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی برج آصف زعفرانیه

کارفرما : جناب آقای مهندس آرمند

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی برج ASP  الهیه

کارفرما : شرکت ASP

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی مجتمع مسکونی یزد

کارفرما : جناب آقای خانی زاده

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی مجتمع مسکونی کرج

کارفرما : جناب آقای مهندس علیزاده

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی ویلای لواسان

کارفرما : جناب آقای قهرمانی

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی ویلای لواسان

کارفرما : جناب آقای مهندس ابتهاج

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی ویلای اوشان 1 و 2

کارفرما : جناب آقای مهندس پهلوان

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی مجتمع ویلای میگون

کارفرما : جناب آقای مهندس زمردی

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون  خانگی ویلای خزرشهر

کارفرما : جناب آقای دکتر کوهی

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی ویلای نور

کارفرما : جناب آقای مهندس حسنعلی

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی ویلای لواسان

کارفرما : جناب آقای مهندس علیزاده

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی مجتمع مسکونی هاشمیه مشهد

کارفرما : جناب آقای مهندس جلالیان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی مجتمع مسکونی شهرک بنفشه کرج

کارفرما : جناب آقای تک دهقان 

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی ویلای اهواز

کارفرما : جناب آقای ساری

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون  مدارس هوشمند در اهواز

کارفرما : سارمان نوسازی مدارس

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

پروژه های،هوشمندسازی،و،مدیریت ساختمان

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی مجتمع مسکونی سمنان

کارفرما : جناب آقای رضایی نژاد

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی مجتمع مسکونی شهرکرد

کارفرما : جناب آقای عسکری

طراحی و اجرای سیستم اتوماسیون خانگی مجتمع تجاری پارلین کرج

کارفرما :  شرکت سازه نور گستر

و دهها پروژه دیگر...الشبكات الاجتماعية